Ledig stilling på grunnskolen og VGS

Ledig stilling på grunnskolen og VGS

Tryggheim Forus startet som grunnskole i 1998. Høsten 2019 startet skolen også videregående opplæring med utdanningsprogrammene studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, teknikk og industrifag (TIF), idrettsfag og salg- service og reiseliv (SSR). Til sammen har vi ca. 160 elever. Skoleanlegget ligger godt og sentralt plassert i Lura bydel i Sandnes kommune.

Skolen består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt i barneskole (1.-7. trinn), ungdomsskole og videregående skole.

Skolen har som mål å gi elevene våre et solid og verdiforankret grunnlag for videre utdanning og yrkesliv. Skolen vil legge til rette for en helhetlig utvikling av elevene, vise respekt og omsorg for den enkelte, fremme sunn kristen tro og engasjement for andre. Vi vil være skolen for Livet, Gleden og Fremtiden.

LINK TIL HJEMMESIDE

Våre ansatte er opptatt av å se hver enkelt elev, samt tilrettelegge og motivere for læring. Skolen er under vekst. Det er en stor fordel om du har erfaring fra undervisning i videregående skole eller har formell kompetanse i fagene

Arbeidsoppgaver VGS

 • Undervisning i fagene:
  • Engelsk
  • Norsk 
  • Yrkesfaglige fag på teknologi og industrifag
   • f.eks mekaniker, elektriker etc
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeid
 • Deltakelse i skolens utviklingsarbeid

Arbeidsoppgaver grunnskole

 • Undervisning i fagene:
  • Spansk
  • Engelsk
  • Andre fag er også aktuelle
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeid
 • Deltakelse i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Formell undervisningskompetanse 
 • Generell god IKT-kompetanse
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • God til å differensiere og tilrettelegge opplæringen  
 • Tydelig klasseleder

Personlige egenskaper

 • Du er god til å bygge relasjoner
 • Du er en tydelig lærer i opplæringen
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du er strukturert og har god formidlings- og vurderingskompetanse
 • Du er engasjerende, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • identifisere seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens formål.
 • Deltar i det sosialpedagogiske arbeidet

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig skole
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Annen informasjon

Utdanning, referanser og personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må bekjenne den kristne tro og bidra aktivt i realisering av skolens visjon. Skolens verdidokument ligger til grunn for stillingen.

Politiattest må kunne fremvises.

Nærmere opplysninger kan fås hos rektor Leif Kåre Kolnes, tlf. 93281455,
e-post: rektor@tryggheimforus.no

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende innen 30. april.

Tiltredelse: 01.08.2024

Trykk HER for å søke på stilling! 

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©