Missing Image

Kristin Aalgaard

Lærer

kristin.aalgaard@tryggheimforus.no
Missing Image

Ingunn Moi Haugen

Helsesyskepleier (ansatt i Sandnes kommune)

ingunn.moi.haugen@sandnes.kommune.no
Missing Image

Marte-Lise Adriansen

Lærer

marte-lise.adriansen@tryggheimforus.no
Missing Image

Jørn Kenneth Andersen

Lærer

jorn.andersen@tryggheimforus.no
Missing Image

Fredrik Askeland

Lærer

fredrik.askeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Natalie Bjørkeland

Lærer

natalie.bjorkeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Rebekka Berland

Lærer, permisjon

rebekka.berland@tryggheimforus.no
Missing Image

Brita Bø

Miljøarbeider

brita.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunnlaug Bø

Lærer, permisjon

gunnlaug.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Marianne Bø

Miljøarbeider

marianne.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elisabeth Bø

Lærer, permisjon

elisabeth.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Ingrid Kristine Bø-Sande

Lærer, permisjon

ingrid.bo-sande@tryggheimforus.no
Missing Image

Tone Marie Christensen

Lærer

tone.christensen@tryggheimforus.no
Missing Image

Olav Erik Dahl

Rektor

olav.dahl@tryggheimforus.no
Missing Image

Lovise Dirdal

Avdelingsleder Barneskole

lovise.dirdal@tryggheimforus.no
Missing Image

Asgeir Egeland

Administrasjonsleder

asgeir.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Malene Egeland

Lærer /Spes.ped.koordinator

malene.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Thomas Njerve Eidsvåg

Lærer

thomas.eidsvag@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Evjen

Lærer

kristine.evjen@tryggheimforus.no
Missing Image

Øystein Fosse

Lærer

oystein.fosse@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider, lærer og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Louise Eng Jakobsen

Lærer

astrid.jakobsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Heidi Klingsheim

Miljøarbeider

heidi.klingsheim@tryggheimforus.no
Missing Image

Stine Lauvåsvåg Knoph

Lærer

stine.knoph@tryggheimforus.no
Missing Image

Liv Bente Larsen

Miljøarbeider, permisjon

liv.larsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Tove Herredsvela Lauvås

Miljøarbeider

tove.lauvaas@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristian Lid

Lærer

kristian.lid@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Aadland Lodden

Lærer

synnove.lodden@tryggheimforus.no
Missing Image

Dagun Ones Lura

Lærer

dagun.lura@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Minnesjord

Lærer

synnove.minnesjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Ane Reime Mong

Lærer

ane.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Eline Reime Mong

Lærer

eline.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Anders Noraberg

Lærer

anders.noraberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Nordbø

Miljøarbeider

astrid.nordbo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elise Nord-Varhaug

Administrasjon

elise.nord-varhaug@tryggheimforus.no
Missing Image

Jorunn Gilje Olsen

Miljøarbeider

jorunn.olsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Audun Ommedal

Lærer

audun.ommedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Olena Reime Egeland

Lærer

olena.reime@tryggheimforus.no
Missing Image

Iselin Larsen Rettedal

Lærer, permisjon

iselin.rettedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Cathrine Røsstad

Lærer

cathrine.rosstad@tryggheimforus.no
Missing Image

Beate Usken Sandvik

Lærer, permisjon

beate.sandvik@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunhild Solberg

Lærer

gunhild.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Steinar Solberg

Lærer

steinar.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

Norene Frafjord Sørdal

Miljøarbeider

norene.frafjord@tryggheimforus.no
Missing Image

John Erik Thomassen

Lærer

john.thomassen@tryggheimforus.no
Missing Image

Erlend Thorsen

IKT-Ansvarlig

erlend.thorsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Randi Anita Valand

Lærer

randi.valand@tryggheimforus.no
Missing Image

Mirjam Vågen

Miljøarbeider

mirjam.vaagen@tryggheimforus.no
Missing Image

Lydia Ydstebø

Lærer

lydia.ydstebo@tryggheimforus.no
Missing Image

Håvard Østhus

Avdelingsleder VGS

havard.osthus@tryggheimforus.no

Missing Image

Kristin Aalgaard

Lærer

kristin.aalgaard@tryggheimforus.no
Missing Image

Marte-Lise Adriansen

Lærer

marte-lise.adriansen@tryggheimforus.no
Missing Image

Jørn Kenneth Andersen

Lærer

jorn.andersen@tryggheimforus.no
Missing Image

Fredrik Askeland

Lærer

fredrik.askeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Natalie Bjørkeland

Lærer

natalie.bjorkeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Rebekka Berland

Lærer, permisjon

rebekka.berland@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunnlaug Bø

Lærer, permisjon

gunnlaug.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elisabeth Bø

Lærer, permisjon

elisabeth.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Ingrid Kristine Bø-Sande

Lærer, permisjon

ingrid.bo-sande@tryggheimforus.no
Missing Image

Malene Egeland

Lærer /Spes.ped.koordinator

malene.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Thomas Njerve Eidsvåg

Lærer

thomas.eidsvag@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Evjen

Lærer

kristine.evjen@tryggheimforus.no
Missing Image

Øystein Fosse

Lærer

oystein.fosse@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Louise Eng Jakobsen

Lærer

astrid.jakobsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Stine Lauvåsvåg Knoph

Lærer

stine.knoph@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristian Lid

Lærer

kristian.lid@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Aadland Lodden

Lærer

synnove.lodden@tryggheimforus.no
Missing Image

Dagun Ones Lura

Lærer

dagun.lura@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Minnesjord

Lærer

synnove.minnesjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Ane Reime Mong

Lærer

ane.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Eline Reime Mong

Lærer

eline.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Anders Noraberg

Lærer

anders.noraberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Audun Ommedal

Lærer

audun.ommedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Olena Reime Egeland

Lærer

olena.reime@tryggheimforus.no
Missing Image

Iselin Larsen Rettedal

Lærer, permisjon

iselin.rettedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Cathrine Røsstad

Lærer

cathrine.rosstad@tryggheimforus.no
Missing Image

Beate Usken Sandvik

Lærer, permisjon

beate.sandvik@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunhild Solberg

Lærer

gunhild.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Steinar Solberg

Lærer

steinar.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

John Erik Thomassen

Lærer

john.thomassen@tryggheimforus.no
Missing Image

Randi Anita Valand

Lærer

randi.valand@tryggheimforus.no
Missing Image

Lydia Ydstebø

Lærer

lydia.ydstebo@tryggheimforus.no

Missing Image

Brita Bø

Miljøarbeider

brita.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Marianne Bø

Miljøarbeider

marianne.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider, lærer og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Heidi Klingsheim

Miljøarbeider

heidi.klingsheim@tryggheimforus.no
Missing Image

Liv Bente Larsen

Miljøarbeider, permisjon

liv.larsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Tove Herredsvela Lauvås

Miljøarbeider

tove.lauvaas@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Nordbø

Miljøarbeider

astrid.nordbo@tryggheimforus.no
Missing Image

Jorunn Gilje Olsen

Miljøarbeider

jorunn.olsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Norene Frafjord Sørdal

Miljøarbeider

norene.frafjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Mirjam Vågen

Miljøarbeider

mirjam.vaagen@tryggheimforus.no

Missing Image

Ingunn Moi Haugen

Helsesyskepleier (ansatt i Sandnes kommune)

ingunn.moi.haugen@sandnes.kommune.no
Missing Image

Olav Erik Dahl

Rektor

olav.dahl@tryggheimforus.no
Missing Image

Lovise Dirdal

Avdelingsleder Barneskole

lovise.dirdal@tryggheimforus.no
Missing Image

Asgeir Egeland

Administrasjonsleder

asgeir.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider, lærer og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Elise Nord-Varhaug

Administrasjon

elise.nord-varhaug@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

Erlend Thorsen

IKT-Ansvarlig

erlend.thorsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Håvard Østhus

Avdelingsleder VGS

havard.osthus@tryggheimforus.no

Mobiloversikt

1. klasse: 40 41 91 72


2. klasse: 40 03 94 55


3. klasse: 40 43 33 68


4. klasse: 40 43 30 95


5. klasse: 40 43 36 45


6. klasse: 40 43 69 77


7. klasse: 40 43 34 66


8. klasse: 40 43 65 69


9. klasse: 40 43 56 18


10. klasse: 40 03 98 66


Helsesøster(Ingunn Haugen):

90 40 23 81