Missing Image

Ingunn Moi Haugen

Helsesyskepleier (ansatt i Sandnes kommune)

ingunn.moi.haugen@sandnes.kommune.no
Missing Image

Jørn Kenneth Andersen

Lærer

jorn.andersen@tryggheimforus.no
Missing Image

Fredrik Askeland

Lærer

fredrik.askeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Rebekka Berland

Lærer, permisjon

rebekka.berland@tryggheimforus.no
Missing Image

Brita Bø

Miljøarbeider, permisjon

brita.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunnlaug Bø

Lærer

gunnlaug.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Marianne Bø

Miljøarbeider, permisjon

marianne.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elisabeth Bø

Lærer, permisjon

elisabeth.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Ingrid Kristine Bø-Sande

Lærer

ingrid.bo-sande@tryggheimforus.no
Missing Image

Tone Marie Christensen

Lærer

tone.christensen@tryggheimforus.no
Missing Image

Olav Erik Dahl

Rektor

olav.dahl@tryggheimforus.no
Missing Image

Lovise Dirdal

Avdelingsleder Barneskole

lovise.dirdal@tryggheimforus.no
Missing Image

Asgeir Egeland

Administrasjonsleder

asgeir.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Malene Egeland

Lærer /Spes.ped.koordinator

malene.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Thomas Njerve Eidsvåg

Avdelingsleder VGS og lærer

thomas.eidsvag@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Evjen

Lærer

kristine.evjen@tryggheimforus.no
Missing Image

Øystein Fosse

Lærer

oystein.fosse@tryggheimforus.no
Missing Image

Inger Gilje

Lærer

inger.gilje@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Katrine Hadland

Miljøarbeider

katrine.hadland@tryggheimforus.no
Missing Image

Nancy Sandanger Hauge

Lærer

nancy.hauge@tryggheimforus.no
Missing Image

Ruth Elise Helland

Lærer, permisjon

ruth.helland@tryggheimforus.no
Missing Image

Knut Heng

Lærer

knut.heng@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Louise Eng Jakobsen

Lærer

astrid.jakobsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Julianne Jenssen

Lærer

julianne.jenssen@tryggheimforus.no
Missing Image

Heidi Klingsheim

Miljøarbeider

heidi.klingsheim@tryggheimforus.no
Missing Image

Stine Lauvåsvåg Knoph

Lærer

stine.knoph@tryggheimforus.no
Missing Image

Liv Bente Larsen

Miljøarbeider, permisjon

liv.larsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Tove Herredsvela Lauvås

Miljøarbeider

tove.lauvaas@tryggheimforus.no
Missing Image

Yngve Litleskare Leine

Lærer

yngve.leine@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristian Lid

Lærer

kristian.lid@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Aadland Lodden

Lærer

synnove.lodden@tryggheimforus.no
Missing Image

Dagun Ones Lura

Lærer

dagun.lura@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Minnesjord

Lærer

synnove.minnesjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Ane Reime Mong

Lærer, permisjon

ane.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Eline Reime Mong

Lærer, permisjon

eline.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Anders Noraberg

Lærer

anders.noraberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Nordbø

Miljøarbeider

astrid.nordbo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elise Nord-Varhaug

Administrasjon

elise.nord-varhaug@tryggheimforus.no
Missing Image

Jorunn Gilje Olsen

Miljøarbeider

jorunn.olsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Audun Ommedal

Lærer

audun.ommedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Hanne Osen

Lærer

hanne.osen@tryggheimforus.no
Missing Image

Olena Reime Egeland

Lærer, permisjon

olena.reime@tryggheimforus.no
Missing Image

Iselin Larsen Rettedal

Lærer

iselin.rettedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Cathrine Røsstad

Lærer

cathrine.rosstad@tryggheimforus.no
Missing Image

Beate Usken Sandvik

Lærer, permisjon

beate.sandvik@tryggheimforus.no
Missing Image

Kari Birkedal Skjørsæter

Lærer

kari.skjorseter@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunhild Solberg

Lærer

gunhild.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Steinar Solberg

Lærer

steinar.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Randi Stople

Lærer

randi.stople@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

Line Svenning

Lærer

line.svenning@tryggheimforus.no
Missing Image

Norene Frafjord Sørdal

Miljøarbeider

norene.frafjord@tryggheimforus.no
Missing Image

John Erik Thomassen

Lærer

john.thomassen@tryggheimforus.no
Missing Image

Erlend Thorsen

IKT-Ansvarlig

erlend.thorsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Tungland

Lærer

kristine.tungland@tryggheimforus.no
Missing Image

Randi Anita Valand

Lærer

randi.valand@tryggheimforus.no
Missing Image

Mirjam Vågen

Miljøarbeider

mirjam.vaagen@tryggheimforus.no
Missing Image

Lydia Ydstebø

Lærer, permisjon

lydia.ydstebo@tryggheimforus.no
Missing Image

Mariann Vågen Waaler

Lærer

mariann.waaler@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristin Aalgaard

Lærer

kristin.aalgaard@tryggheimforus.no

Missing Image

Jørn Kenneth Andersen

Lærer

jorn.andersen@tryggheimforus.no
Missing Image

Fredrik Askeland

Lærer

fredrik.askeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Rebekka Berland

Lærer, permisjon

rebekka.berland@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunnlaug Bø

Lærer

gunnlaug.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Elisabeth Bø

Lærer, permisjon

elisabeth.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Ingrid Kristine Bø-Sande

Lærer

ingrid.bo-sande@tryggheimforus.no
Missing Image

Malene Egeland

Lærer /Spes.ped.koordinator

malene.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Evjen

Lærer

kristine.evjen@tryggheimforus.no
Missing Image

Øystein Fosse

Lærer

oystein.fosse@tryggheimforus.no
Missing Image

Inger Gilje

Lærer

inger.gilje@tryggheimforus.no
Missing Image

Nancy Sandanger Hauge

Lærer

nancy.hauge@tryggheimforus.no
Missing Image

Ruth Elise Helland

Lærer, permisjon

ruth.helland@tryggheimforus.no
Missing Image

Knut Heng

Lærer

knut.heng@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Louise Eng Jakobsen

Lærer

astrid.jakobsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Julianne Jenssen

Lærer

julianne.jenssen@tryggheimforus.no
Missing Image

Stine Lauvåsvåg Knoph

Lærer

stine.knoph@tryggheimforus.no
Missing Image

Yngve Litleskare Leine

Lærer

yngve.leine@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristian Lid

Lærer

kristian.lid@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Aadland Lodden

Lærer

synnove.lodden@tryggheimforus.no
Missing Image

Dagun Ones Lura

Lærer

dagun.lura@tryggheimforus.no
Missing Image

Synnøve Minnesjord

Lærer

synnove.minnesjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Ane Reime Mong

Lærer, permisjon

ane.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Eline Reime Mong

Lærer, permisjon

eline.mong@tryggheimforus.no
Missing Image

Anders Noraberg

Lærer

anders.noraberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Audun Ommedal

Lærer

audun.ommedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Hanne Osen

Lærer

hanne.osen@tryggheimforus.no
Missing Image

Olena Reime Egeland

Lærer, permisjon

olena.reime@tryggheimforus.no
Missing Image

Iselin Larsen Rettedal

Lærer

iselin.rettedal@tryggheimforus.no
Missing Image

Cathrine Røsstad

Lærer

cathrine.rosstad@tryggheimforus.no
Missing Image

Beate Usken Sandvik

Lærer, permisjon

beate.sandvik@tryggheimforus.no
Missing Image

Kari Birkedal Skjørsæter

Lærer

kari.skjorseter@tryggheimforus.no
Missing Image

Gunhild Solberg

Lærer

gunhild.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Steinar Solberg

Lærer

steinar.solberg@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

John Erik Thomassen

Lærer

john.thomassen@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristine Tungland

Lærer

kristine.tungland@tryggheimforus.no
Missing Image

Randi Anita Valand

Lærer

randi.valand@tryggheimforus.no
Missing Image

Lydia Ydstebø

Lærer, permisjon

lydia.ydstebo@tryggheimforus.no
Missing Image

Mariann Vågen Waaler

Lærer

mariann.waaler@tryggheimforus.no
Missing Image

Kristin Aalgaard

Lærer

kristin.aalgaard@tryggheimforus.no

Missing Image

Brita Bø

Miljøarbeider, permisjon

brita.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Marianne Bø

Miljøarbeider, permisjon

marianne.bo@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Katrine Hadland

Miljøarbeider

katrine.hadland@tryggheimforus.no
Missing Image

Heidi Klingsheim

Miljøarbeider

heidi.klingsheim@tryggheimforus.no
Missing Image

Liv Bente Larsen

Miljøarbeider, permisjon

liv.larsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Tove Herredsvela Lauvås

Miljøarbeider

tove.lauvaas@tryggheimforus.no
Missing Image

Astrid Nordbø

Miljøarbeider

astrid.nordbo@tryggheimforus.no
Missing Image

Jorunn Gilje Olsen

Miljøarbeider

jorunn.olsen@tryggheimforus.no
Missing Image

Norene Frafjord Sørdal

Miljøarbeider

norene.frafjord@tryggheimforus.no
Missing Image

Mirjam Vågen

Miljøarbeider

mirjam.vaagen@tryggheimforus.no

Missing Image

Ingunn Moi Haugen

Helsesyskepleier (ansatt i Sandnes kommune)

ingunn.moi.haugen@sandnes.kommune.no
Missing Image

Olav Erik Dahl

Rektor

olav.dahl@tryggheimforus.no
Missing Image

Lovise Dirdal

Avdelingsleder Barneskole

lovise.dirdal@tryggheimforus.no
Missing Image

Asgeir Egeland

Administrasjonsleder

asgeir.egeland@tryggheimforus.no
Missing Image

Thomas Njerve Eidsvåg

Avdelingsleder VGS og lærer

thomas.eidsvag@tryggheimforus.no
Missing Image

Trond Goa

Miljøarbeider og vaktmester

trond.goa@tryggheimforus.no
Missing Image

Elise Nord-Varhaug

Administrasjon

elise.nord-varhaug@tryggheimforus.no
Missing Image

Jon Einar Sunde

Avdelingsleder Ungdomsskole

jon.sunde@tryggheimforus.no
Missing Image

Erlend Thorsen

IKT-Ansvarlig

erlend.thorsen@tryggheimforus.no

Mobiloversikt

Se oversikt mobil/

klassetelefoner her!