Et sted å høre (til)

Under finner du info/link til ulike forsamlinger/bedehus i området.

For alle er det godt å ha et sted å tilhøre. Og enda viktigere: et stede å høre!

Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord. Romerne 10:17 NB

Alt liv trenger næring. Troen på Jesus kan vi kalle for «det nye livet». Dette livet trenger, som alt annet liv, næring for å leve.

Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. Apostlenes gjerninger 27:34 NB

Tryggheim Forus er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er naturlig for oss å vise til deres forsamlinger når vi oppmuntrer til å finne en plass i et kristen fellesskap.

Vi nevner noen – sortert etter avstand fra skolen. Se hjemmeside eller finn på Facebook for å se mer info virksomhetene:

Lura bedehus, Lindeveien 79, Lura/ved Kvadrat/UnoX.

Møter hver søndag i tillegg til møteserier og andre samlinger. Hver mandag, men annenhver gang, er det henholdsvis Lube-gjengen (barnekor fra 5 år) og Loftet (ulike aktiviteter fra 5 år) kl. 1730-1845. Forus Ung har samlinger for ungdommer fra 8. klasse annenhver fredag.

Misjonssalen Sandnes, Langgata 71, etterhvert Jærveien 107 (gml. brannstasjon).

Fredheim, Hinna, Boganesveien 14.

Ebeneser Misjonsforsamling, Kvernelandsveien 21, Ganddal.

Salem, Stavanger, Bergelandsgata 38.

Riska Misjonsforsamling, Nøtteskjellveien 11, Hommersåk.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©