Skolen med fokus på Livet

  • Skolen skal på beste måte formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket slik at elevene kan utrustes for et godt og ansvarlig liv i hjem og samfunn

  • Alt liv er skapt av Gud. Det er ikke en tilfeldighet at vi lever her og nå. Gud har en plan med hver enkelt av oss. Oppfostringen skal gi livstro og alvor som kan bære gjennom de tilbakeslag, kriser og konflikter som livet gir.                  Skolens ansatte skal gå foran med sitt eksempel.

  • Skolen har som siktemål at barna skal bli kjent med sin Skaper og Frelser. Jesus er Veien, Sannheten og Livet.

Skolen med fokus på Gleden

  •  Skolen skal formidle livsglede til barna gjennom trygge voksne som viser omsorg og skaper trygge og gode rammer for den enkelte elev.

  • Skolen vil gjennom varierte undervisningsmetoder inspirere til arbeidsglede i alt arbeid, og særlig i skolearbeidet.

  • Gleden i Herren er den bærende gleden i livet. Gleden over et fullført frelsesverk kan ikke rokkes av noe som måtte møte oss gjennom livet!

Skolen med fokus på Fremtiden

  • Skolen skal til enhver tid være fremtidsrettet når det gjelder formidling av de kunnskaper elevene trenger for å lykkes i morgendagens hjem og samfunn.

  • Gjennom kristendomsundervisningen vil skolen formidle de 10 bud og den kristne etikk som den rette grunnvoll for liv og samfunn.

  • Ethvert menneske er en evighetsvandrer, og den som har Sønnen, har Livet, Fremtid og håp.