Skolemiljø og varsling

Tryggheim Forus skal ha et godt skolemiljø for alle! Du kan varsle skolen om alt mulig!

Tryggheim Forus er skolen for Livet, Gleden og Fremtiden. Du som elev skal ha et trygt og godt skolemiljø uten mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. Ingen skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger! Du skal både trives og lære!

Skulle det likevel skje at du ikke har det trygt og godt, skal det alltid føre til vi gjør noe slik at du igjen skal få det trygt og godt. Det er derfor viktig at skolen raskt får beskjed om at noe må bli bedre!

Du kan si fra anonymt til rektor ved å trykke på knappen under (rektor får da ikke vite hvem som sier fra), eller du kan ta direkte kontakt med skolen.

Du kan varsle anonymt til rektor, men det beste er, for at vi lettere skal følge opp, å få vite hvem som varsler. Trykk på knappen under for å varsle.

Trykk for å lese mer!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©