Takk for et fint skoleår

Skoleåret 2023-2024 er avsluttet og vi i skoleadministrasjonen sitter igjen med både takknemlighet og stolthet over den flotte elevgjengen vi får ha. Elever med sine personligheter, styrker og flotte egenskaper skaper et miljø og en arena der de kan få blomstre som den de er! I tillegg får vi ha ansatte som legger inn sitt ytterste for at elevene skal trives og lære. Vi heier på gjengen vi får ha her.

Sol og varme bidro nok til at vi fikk mange fine dager helt mot slutten. Men, vi fikk også glede oss over mange fine opplevelser. Ulike ekskursjoner, misjonsløp, aktivitetsdag og avslutningsfester. Latter, smilende ansikter, kameratskap, kreativitet og kanskje litt spillopper har gledet oss alle.

Det er ikke bare avslutningen vi gleder oss over. Men året med alt det som det har bidratt med. Festdager der livet er på skinner, men også hverdager der virkeligheten innhenter oss. Det skjer mye sosial læring og utvikling i skolen der vi lærer å lytte til andre, lærer å forstå andres følelser og opplevelser, samtidig som vi skal argumentere for egne synspunkter og ivareta oss selv og finne vår plass i fellesskapet. Lære å elske både oss selv og andre, som bibelen sier det. Gode faglige resultater, som viser seg igjen når 10. klasse skal videre inn på VGS, setter vi også pris på. Danning og utdanning, fag og liv går hånd i hånd.

Skolen for Livet, Gleden og Fremtiden, det er det vi vil være. I alt det vi gjør har vi et dobbelt siktemål. Et liv fylt av glede og en fremtid her på jorden, men også et Evig Liv, Fullkommen Glede og en Fremtid sammen med Gud her i livet og i himmelen. På skolesamling siste skoledag fikk vi avslutte med sangen under, noe vi vil hilse alle våre elever, foreldre, ansatte og venner av skolen med:

Det går en vei mot fremtiden,

det høres sang fra himmelen

Der går et folk fra nød og strid,

fra lidelse til evig fred

Det går et folk, uend’lig stort,

inn i Guds by, gjennom dens port

De fyller himlen med sin sang,

de synger evigheten lang

Vi synger ære til Ditt navn,

for frelsen som du for oss vant!

Og hele himlen stemmer i:

«All makt og herlighet er din!»

En riktig god sommer til dere alle!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©