Skolen ble godkjent i 1997, og startet opp i 1998 under navnet Sandnes Lutherske Grunnskole, og med Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (Delk) som skoleansvarlig eier.   I 2009 startet det en intern prosess der Delk undersøkte muligheten for at andre kunne overta eieransvaret for skolen. Norsk Luthersk Misjonssamband hadde i forkant av skolens etablering avvist at de ville ta på seg ansvaret for denne skolen, men nå, etter at det hadde foregått kartlegging i flere retninger, var Stavanger krets av NLM klar til å overta ansvaret for skolen. I 2010 ble en overdragelse av skolen, med drift og personal, godkjent i Utdanningsdirektoratet, og Delk overførte hele skolen, med alle verdier, vederlagsfritt til Misjonssambandet.   Skolen ble drevet i leide lokaler på Dale fra 1998 og frem til 2010 da virksomheten ble flyttet til Lura bydel i Sandnes. Her flyttet vi inn i leide lokaler hvor Forus Videregående skole hadde holdt til. I 2013 flyttet vi videre inn i nyoppussede lokaler som ble kjøpt av NLM Eiendom, Stavanger. Siden høsten 2019 har Tryggheim Forus også hatt videregående skole.   Det planlegges å bygge ny skole på nabotomta Torneroseveien 12 og 14. Første byggetrinn vil være lokaler til videregående. Andre trinn blir lokaler for grunnskolen.