Brillestøtte

«Glad-melding» fra Nav:

Vi tar kontakt for å gi informasjon om en av NAVs støtteordninger for barn som trenger briller. Briller til barn-ordningen var ny 1. august 2022. Vi tror at det finnes flere barn og familier som kan benytte denne ordningen enn det er i dag.

Dersom barnet trenger briller, er sannsynligheten stor for at man har rett på denne pengestøtten. Pengestøtten trekkes rett fra regningen hos optiker, og man trenger ikke sende noe til NAV selv. Les mer om ordningen på https://www.nav.no/briller-til-barn

Med vennlig hilsen 

Arbeids og velferdsdirektoratet

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©