Bli en del av mangfoldet – fortsatt mulig å søke!

Bli en del av mangfoldet – fortsatt mulig å søke!

Stort mangfold – tydelig fokus

Vi ønsker velkommen elever fra alle deler av samfunnet, fra ulike sammenhenger og med ulike livssyn.

Tryggheim Forus vil løfte frem Bibelens gode, slitesterke og trygge verdier og holdninger for dette livet! Bibelen gir oss pålitelige svar som gjør at vi kan finne frihet, frimodighet og glede i Jesus!

Hva lærer man på Tryggheim Forus?

Grunnskoleløpet fører frem til grunnskoleeksamen og vitnemål på lik linje med offentlige skoler. Man følger altså samme læreplaner og har de samme fagene. Som skole godkjent etter Privatskoleloven på livssynsgrunnlag, skal vår kristne profil vise igjen i alle fag.

I tillegg får elevene daglig morgenandakt og forbønn, kristne lærere, eget kristendomsfag, systematisk bibelgjennomgang i skolesamlinger og mye mer.

På tide å søke!

Det er mulig å søke frem til 1 uke før skolestart. I år vil si innen 10. august.

Søk her.

Se litt av den fine gjengen i filmen under! =)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©