«Sammenristningstur» for 8. klasse =)

«Sammenristningstur» for 8. klasse =)

Med en god start er mye gjort..! Derfor reiser 8. klasse på overnattingstur helt i starten av skoleåret. Så er det jo fint for de nye elevene å bli kjent med de «gamle»! =)

God gjeng – både elever og ansatte!

Turer går altså til Holmavatn leirsted på Høg-jæren – og turmål videre derfra.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©