Herlig start på skoleåret =)

Herlig start på skoleåret =)

Alltid en fest når de nye førsteklassingene tripper i tunet!

Men nesten enda kjekkere med alle kjente, smilende fjes hos elever som er helt klar neste klassetrinn..

Vi har tro på at det skal bli et godt år for og sammen med denne gull-gjengen!

Bildene er fra første skoledag torsdag 18.8.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©