Kontaktlærere 2022-2023

Her er en oversikt over kontaktlærerne skoleåret 2022-2023:

 1. klasse: Margaret Harestad
 2. klasse: Beate Usken Sandvik
 3. klasse: Kristine Evjen
 4. klasse: Malene Egeland
 5. klasse: Inger Gilje og Kari Birkedal Skjørsæter
 6. klasse: Hanne Osen og Øystein Fosse
 7. klasse: Nancy Sandanger og Synnøve Minnesjord
 8. klasse: Astrid Louise Eng Jakobsen og John Erik Thomassen
 9. klasse: Fredrik Askeland og Rolf Jøran Eide
 10. klasse: Dagun Ones Lura og Mariann Vågen Waaler

Vi gleder oss til oppstart igjen etter sommerferien!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

 • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©