«Normal» hverdag!

«Normal» hverdag!

Som kjent er de fleste korona-tiltakene nå fjernet. Nå gjelder anbefalingene:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hånd- og hostehygiene

Om testing

Det er anbefalt at voksne tester seg for korona ved nyoppståtte luftveissymptomer. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn og elever med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.

Isolasjonsplikt erstattes med anbefaling om å holde seg hjemme

Det er anbefalt at personer som er smittet med korona holder seg hjemme i fire døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test hvis man ikke har symptomer.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i fire døgn gjelder ikke for barn og elever. Disse anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Unntaket fra fraværsreglene gjelder ut skoleåret

Unntaket fra fraværsreglene gjelder for hele skoleåret 2021-2022. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, testing eller isolasjon. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©