Samefolkets dag!

Samefolkets dag!

6. februar er samenes nasjonaldag. I 4.klasse har vi jobbet med samiske tema den siste perioden. I tillegg markerte vi samefolkets dag på uteskole fredag 4. februar. Vi leste samiske eventyr, satte opp lavvo og prøvde lassokasting.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©