Info til hjem/husstander med smittet person

Info til hjem/husstander med smittet person

Når dere har registrert smittet person på https://hjemmetest.remin.no/ får dere en melding/info med retningslinjer.

Husstandsmedlemmer må iht. gjeldende regler i utgangspunktet i karantene. Unntak finnes.

Les info fra kommunen her: https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/smittet-eller-narkontakt/

Info fra FHI her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/

Noen oppsummeringer:

Husstandsmedlemmer må i karantene i 10 dager, også barn. Kan teste seg ut på dag 7 etter at symptomer oppstod (eller etter positiv test dersom det ikke er symptomer).

UNNTAK: Karanteneplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som:

  • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene
  • Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden dersom man tester seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten. 

Den enkelte (voksne) har et selvstendig ansvar for å finne ut av retningslinjer som gjelder i situasjonen. Det skjer stadig endringer, så følg med på f.eks kommunens nettsider og fhi.no og helsenorge.no, etc.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©