Krav om munnbind på buss o.l. fra 1/9

Krav om munnbind på buss o.l. fra 1/9

Viser til bl.a Sandnes kommunes nettsider.

Fra og med 1. september innføres munnbind-påbud i kollektivtrafikken og taxi, samt steder hvor 1 meters avstand ikke kan opprettholdes. I første omgang gjelder kravet til 14. september.

Det er ikke angitt alder i pressemelding/på kommunens nettsider, men det antas at kravet gjelder de over 12 år (som tidligere..).

Vi minner om at det fortsatt er viktig å holde seg hjemme ved sykdom (med korona-symptomer). Husk også god håndhygiene.

Vi ber foresatt følge med i media og på kommunens nettsider for oppdatert info.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©