Info fra Kolumbus om smittevern

Skoleskyssen følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene for smitteverntiltak, sist oppdatert av Folkehelseinstituttet den 28.06.21

For øyeblikket (11. august) er kollektivtransporten og skoleskyssen på gult smittevernnivå.

Hva innebærer gult smittevernnivå?

  • Fordørene i bussen er stengt. Det er ikke mulig å kjøpe billetter kontant. Billetter må kjøpes via Kolumbus app.
  • De reisende må bruke de bakre dørene og validatorene (billettmaskinene) ved de bakre dørene.
  • Setene nærmest sjåføren er avsperret og det er ikke mulig å gå frem til sjåfør.
  • De reisende oppfordres til å benytte alle seter, unntatt seter hvor ryggen er mot kjøreretningen. Det er bedre at de reisende sitter skulder ved skulder, mot at de står ansikt mot ansikt.
  • Reisende som må stå, oppfordres til å spre seg så langt fra hverandre som mulig. Unngå å stå ansikt mot ansikt.
  • Unngå å reise dersom du er syk.
  • Unngå trengsel

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©