Klarer vi å løpe/gå til Japan??

Klarer vi å løpe/gå til Japan??

På grunn av korona er den årlige og tradisjonsrike misjonsfesten vår avlyst! Vi skal derfor arrangere misjonsløp, og vi skal prøve å løpe/gå HELT til Japan!! 

1. – 4. klasse skal løpe onsdag 28. april, kl. 14 – 16. (ulike løyper i områdene rundt skolen)

5. – 7. klasse skal løpe tirsdag 4. mai, kl. 14 – 16. (ulike løyper i områdene rundt skolen)

8. – 10. klasse løper tirsdag 11. mai, kl. 14 – 16. (ulike løyper i områdene rundt skolen)


Elevene vil få tilbud om å kjøpe pølser og saft, bestillingsliste kommer hjem i ranselpost. Vi skal spise og kose oss før vi skal starte på løpet.
Hele poenget med misjonsløp er jo å samle inn penger til misjonsprosjektet vårt i Japan. Elevene skal skaffe seg sponsorer som sponser misjonsløpet for dem. De kan spørre foreldre, ringe til slekt/venner/naboer. Dere som vil være sponsorer kan sponse på to måter:


1: gi et beløp pr. runde eleven klarer å løpe/gå. Eks: Du sponser med (feks) kr.20,- pr runde. Eleven klarer å løpe 5 runder. Sponsor betale 100kr. Om du sponser med kr. 50,- pr runde, og eleven løper 5 runder, må du betale kr. 250,-Lærerne markerer rundene på løpenummeret elevene har på seg, slik at vi har god kontroll på det. Eleven gir beskjed til sponsor hvor mange runder han/hun har løpt. 


2: gi et engangsbeløp. Eks: Du sponser med feks kr. 200,- Da betaler du det avtalte beløpet, uavhengig av hvor mange runder eleven løper. 
På skolen henger det nå 2 store kart med stiplet linje fra Sandnes til Japan. Det er 8556 km! De ansatte på skolen er også med å løper (de må løpe på fritiden),  og sammen håper vi å nå målet om å løpe til Japan! Vi befinner oss akkurat nå over Moskva!! 
Viktig info:

  • Ingen foreldre kan komme på misjonsløpet – dessverre! Vi skulle gjerne hatt dere som heiagjeng, men koronaen sier «NEI!»
  • Elevene må hentes på skolen, eller ta bussen hjem kl. 16.00. (skolebussen til Hommersåk går som normalt kl. 14.00)
  • Dersom elevene har fritidsaktiviteter den dagen, må disse dessverre utgå. Misjonsløpet er obligatorisk.
  • Husk drikkeflaske, og at eleven har treningsklær og gode sko å løpe i den dagen.
  • Elever som tar taxi til skolen, må gjøre individuelle avtaler.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©