Munnbind på buss! Smittevern fra 16.-27. april

Munnbind på buss! Smittevern fra 16.-27. april

Følg med på info fra/ nettsidene til din kommune. Foreløpig har vi ikke fått info fra Kolumbus om ev. endringer på skoleskyss, men iallfall ser vi at munnbind skal brukes av elever over 12 år.

Sandnes-skolene/vi er pt. i gult nivå, og elevene skal møte til skolen som normalt.

I Sandnes gjelder nå bl.a:

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:

  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©