Julehilsen fra 9.klasse

Julehilsen fra 9.klasse

Kjære elever og foresatte i 9.klasse
Tusen takk for et godt samarbeid dette halvåret. Vi har hatt et fin høst med god arbeidsinnsats og mange gode opplevelser sammen med elevene. Vedlagt ligger en videohilsen fra klassen med bilder fra både skolehverdagen og annerledesdager. Elevene har selv produsert musikken og redigert videoen.


Matt 1.20b-22: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 

Med ønske om en velsignet god jul og et riktig godt nyttår!

Hilsen John Erik og Astrid Louise

https://drive.google.com/file/d/1Ia_j49gD1yd6sMqgjHu5_JNcJgFGnhCN/view?usp=sharing

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©