Hva er viktig for ditt barn?

Hva er viktig for ditt barn?

Hva ønsker du for ditt barn?

Finn ut mer om Tryggheim Forus. Gjør et bevisst valg av skole for ditt barn! SØK i dag!

Søknadsfrist til neste skoleår er 1. januar. Etter dette tas elever opp fortløpende dersom det er ledige plasser. Etter 1. juni tas det kun opp elever til 1. klasse, eller dersom ny bostedsadresse gjør skolebytte nødvendig. (Les mer i inntaksreglement)

Se hva barna/elevene tenker om skolehverdagen Tryggheim Forus! =)

ALLE er velkommen til Tryggheim Forus, uavhengig av livssyn og bakgrunn. Vi ønsker forme og utvikle elever ut fra kristne verdier og holdninger.

Vi er skolen for Livet, Gleden og Fremtiden!

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en omvisning, prat med rektor/andre, eller annet!

Telefon: 51 67 80 10

Epost: post@tryggheimforus.no

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©