Bruk munnbind på buss

  • Begrens bruk av kollektivtransport
  • Bruk munnbind i taxi, buss, tog, etc. Dette gjelder fra og med fylte 12 år. (Barn under 12 år må ikke bruke munnbind)

Fra 10. november trer midlertidig forskrift i kraft i kommunene på Nord-Jæren. Hele forskriften kan du lese her. Pt. gjelder forskriften til og med 7. desember.

Tryggheim Forus anmoder ellers til å følge med i media.

Artikkel i Stavanger Aftenblad: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/eKKpna/lokale-smitteverntiltak-for-nord-jaeren-er-vedtatt

Illustrajonsfoto er hentet fra Vy: https://images.vy.no/ckdmrp6dzg/Munnbind.jpg

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©