Enkelt skjema: Når må elever være hjemme?

Enkelt skjema: Når må elever være hjemme?

Usikker på når eleven må være hjemme eller må testes for Korona? Sjekk først følgende enkle flytskjema:

For elever fra 1. til 7. klasse (Mer utfyllende skjema HER)

For elever 8. klasse og eldre

Du finner også infoen på engelsk, tigrinja og mange flere språk:

For barneskole

For ungdomsskole/voksne

Husk: syke barn skal være hjemme.

Elever på 1.-7. trinn kan komme på skolen med restsymptomer (ikke nyoppslåtte) som f.eks lett/sporadisk hoste, tett nese etc.

Elever på ungdomsskole og voksne må teste negativt før de får komme på skolen med restsymptomer. Aldri på skolen med nyoppslåtte symptomer.

Merk: Vi ber også foreldre/andre redusere besøk til skolen til et minimum. Vurder om du MÅ komme inn på skolen. (Kan saken løses på telefon/epost? Kan eleven selv levere/hente?)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©