Bronsealderen

Bronsealderen

Elevene på 3. trinn har hatt om bronsealderen i samfunnsfag. Vi har blant annet lært om helleristninger, gravskikker og om redskaper som ble brukt. Elevene har også laget en egen bok om emnet.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©