Nasjonale prøver

5., 8. og 9. trinn skal i løpet av september gjennomføre nasjonale prøver. Disse prøvene er obligatoriske. Elever som har vedtak om spesialundervisning eller særskilt norskopplæring kan, dersom prøven ikke har betydning for videre opplæring, få fritak. Se vedlegg for mer informasjon.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©