Skolen åpner for alle mandag 11. mai!

Skolen åpner for alle mandag 11. mai!

Etter et godt stykke arbeid av de ansatte er vi klare til å ta i mot alle elevene mandag 11. mai.

I en digital verden har undervisning på nett fungert, men vi ser frem til å møte elevene ansikt til ansikt. En mister noe med et «ansiktsløst» samfunn.

Rutinene for smittevern vil gjøre dagene noe annerledes, men mye vil også gå som normalt.

Velkommen skal dere være!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©