Skolen åpner for 1. til 4. klasse 27. april

Skolen åpner for 1. til 4. klasse 27. april

Vis gjerne og snakke med dine barn om denne videoen før de kommer på skolen!

Vi forbereder oss nå på åpning av skolen for å sikre at elever og ansatte på 1. – 4. trinn, trygt kan komme på skolen mandag 27. april. Det er fremdeles uavklart når skolen blir åpnet for elevene på 5. – 10. trinn. Skolen tar utgangspunkt i den nasjonale veilederen om smittevern som er utarbeidet, og vi utarbeider rutiner som skal ivareta smittevern.
Det er viktig at rådene vi får fra myndighetene sin side blir fulgt opp, både på fritiden og i skoletiden.


Rutinene vi utarbeider på skolen vil ivareta hoste- og håndhygiene, hyppig renhold av lokaler, leker og undervisningsmateriell og gode rutiner for måltider. Vi legger til rette for redusert kontakt mellom elever gjennom å organisere elevene i mindre, faste grupper med faste voksne. Vi skal unngå rombytter og trengsel i inngangspartier, garderober og uterom, og det vil legges opp til mer uteskole.


Elever og ansatte, selv ved milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte på skolen/skolefritidsordning (SFO). Foreldre som selv har symptomer på luftveisinfeksjon, skal heller ikke møte på skolen/SFO.
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig.


Det vil komme mer konkret informasjon mot slutten av uken om hvordan skoledagene vil bli. Vi vil også gjøre en kartlegging i forhold til dere som har et SFO-tilbud.


Vi ser frem til å møte eleven igjen! Ta kontakt dersom dere lurer på noe.


Med vennlig hilsen
Olav Erik Dahl
Rektor

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©