Oppdatert Korona-info!

Rektor skriver:

Til foreldre, ansatte, samt elever ved Tryggheim Forus

Det er viktig at skolen blir informert dersom noen elever eller ansatte er utsatt for smitte. Begrunnelsen kommer under.

Som vi informerte om i tidligere e-post, følger Tryggheim Forus de samme rådene som blir gitt til de offentlige skolene i Sandnes. Under kommer den informasjonen som disse skolene har fått. Det er viktig at også dere foreldre legger merke til og følger de rådene som blir gitt.

Utviklingen angående koronaviruset fører til at nasjonale helsemyndigheter anbefaler ytterliggående og mer begrensende tiltak enn tidligere. Sandnes kommune, da også Tryggheim Forus, følger selvsagt disse anbefalingene og føringene. Vi er fortsatt i begrensningsscenariet, det betyr at det er avgjørende viktig at smitten skal begrenses så mye som mulig, og derfor går man nå hardere til verks med tiltakene. Det presiseres at det er fra myndighetenes side viktig at befolkningen viser god disiplin og lojalitet overfor dette.

Hygiene: Fortsatt gjelder at hånd- og hostehygiene må ha stort fokus. Tryggheim Forus har hatt som praksis at vi håndhilser på elevene hver morgen. Dette er elevene informert om at vi i en periode nå ikke vil gjennomføre.

Karantene: Nytt er at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal i karantene, uansett om man er syk eller ikke eller om man ikke har symptomer. En nærmere konkretisering er at personer som har vært i Tyrol den siste tiden skal direkte inn i karantene. Dette gjelder både voksne og barn. De skal altså ikke komme på jobb eller skole. Dette gjelder også personer som har vært i Flachau, som er naboregion til Tyrol (Østerrike).

Konkret betyr dette at dersom dere har elever eller ansatte som har kommet med fly fra Salzburg, eller som er ventet fra Salzburg, skal disse i karantene. Rektor skal da be dem om å ta kontakt med lege for videre avtale.

Føringene for hvem som skal i karantene har nå tilbakevirkende kraft. Det vil si at personer som har vært i feks Nord-Italia, men som til nå ikke har vært i karantene siden de har vært symptomfrie og friske, nå skal i karantene. Nord- Italia regnes som områdene nord for Roma.

Reisevirksomhet: Alle tjenestereiser blir begrenset. Det vil si at man vurderer om reisen er nødvendig. Er den ikke nødvendig, reiser man ikke er den enkle regelen. Kan seminaret følges via streaming, er det moment til vurdering som kan tas ifm med dette. Dersom seminaret er av typen kompetansehevende, men ikke avgjørende, er den ikke nødvendig. Ferieturer for ansatte og elever bør sterkt frarådes. Disse kan ikke forbys, men frarådes

Arrangementer: Alle arrangementer i regi av skolen som fører til at det samles større folkemengder, skal utsettes. Det vil for eksempel bety at forestillinger på kveldstid, elev-/foreldrekvelder og annet må flyttes til et seinere tidspunkt når situasjonen har endret seg.»

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©