NB! Utsatt: Misjonsfest onsdag 18. mars!

NB! Utsatt: Misjonsfest onsdag 18. mars!

Edit: NB: Festen er pga Korona-situasjonen foreløpig utsatt på ubestemt tid! Kommunen har anbefalt skoler om å utsette alle større arrangement som ikke er nødvendige.

Opprinnelig tekst:

Alle er velkommen til misjonsfest! Dette er obligatorisk for elevene (teller som halv skoledag).

Samlingen starter i gymsalen hvor det blir;

  • Andakt
  • Sang
  • Glimt fra Japan ved Ragnhild og Sofia

Etterpå går vi inn på skolen hvor det blir salg av;

  • Aktivitetskort til misjons-tivoli!
  • Lodd til basaren
  • Ting fra Japan og ting elevene har laget
  • Mat; pølser/brød, kaker, kaffi, saft

Til slutt blir det basar med kjekke gevinster =)

Alle inntektene går altså til misjonsprosjektet vårt i Japan!

Vi tar sikte på å være ferdige ca 1930.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©