Sør-amerikansk avbrekk for barneskolen!

Sør-amerikansk avbrekk for barneskolen!

I dag var «den kulturelle skolesekken» på besøk. God stemning med friske rytmer og toner =)

Godt med noen sånne avbrekk i skolehverdagen =)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©