Søk skoleplass nå! Søknadsfrist 1. januar.

Søk skoleplass nå! Søknadsfrist 1. januar.

Vi minner om ordinær søknadsfrist for skoleplass som er 1. januar. Da starter opptak av elever for påfølgende skoleår.

Etter fristen tas elever opp forløpende så lenge det er kapasitet.

Flere klasser er nå (nesten) fulle. Barnetrinnene flest ledige plasser.

Vi anbefaler også å søke nå selv om det er flere år frem i tid til skolestart/-bytte.

Søk skoleplass her!