Søk skoleplass nå!

Søk skoleplass nå!

Vi minner om ordinær søknadsfrist for skoleplass som er 1. januar. Da starter opptak av elever for påfølgende skoleår. Etter fristen tas elever opp forløpende så lenge det er kapasitet.

Utenom ordinær skolestart i august, er det også mulig å starte i januar.

Flere klasser er nærmer seg fulle. Barnetrinnene flest ledige plasser.

Vi anbefaler også å søke nå selv om det er flere år frem i tid til skolestart/-bytte.

Søk skoleplass her!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©