IKT: Feide og epost (Google)

Søk etter det du leter etter

Du er her

Tryggheim Forus bruker Visma Flyt Skole som sitt skoleadministrative system. Her registreres elever og ansatte. Ut fra dette genereres automatisk bruker til G-suite (google/epost) og Feide (felles pålogging for svært mange ressurser).

Brukernavn er som oftest fornavn.etternavn på i Feide og Google. I Google har elevene domenet @tfelev.no. Ansatte har @tryggheimforus.no.

Ved Feide-pålogging velges «Tryggheim Forus» som tilhørighet/»kommune». Brukernavnet er kun fornavn.etternavn. (Jf bilde under)

Elever og ansatte kan endre passord på mega.efeide.no. Lærer kan endre elevers passord. Når passordet endres her, endres det både i Google og Feide. Passord må være minst 8 tegn, ikke bare bokstaver. F.eks: H3stesk0

Pålogging med Feide
Previous Busskultur
Next Om buss-/skysstilbud

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©