IKT: Feide og epost (Google)

Sist oppdatert: september 27, 2019
Du er her

Tryggheim Forus bruker Visma Flyt Skole som sitt skoleadministrative system. Her registreres elever og ansatte. Ut fra dette genereres automatisk bruker til G-suite (google/epost) og Feide (felles pålogging for svært mange ressurser).

Brukernavn er som oftest fornavn.etternavn på i Feide og Google. I Google har elevene domenet @tfelev.no. Ansatte har @tryggheimforus.no.

Ved Feide-pålogging velges «Tryggheim Forus» som tilhørighet/»kommune». Brukernavnet er kun fornavn.etternavn. (Jf bilde under)

Elever og ansatte kan endre passord på mega.efeide.no. Lærer kan endre elevers passord. Når passordet endres her, endres det både i Google og Feide. Passord må være minst 8 tegn, ikke bare bokstaver. F.eks: H3stesk0

Pålogging med Feide

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©