Busskultur

Søk etter det du leter etter

Du er her

Mange elever må følge buss for å komme til og fra skolen. Vi ønsker at både sjåfør og passasjerer skal få oppleve en trygg og behagelig reise. Da må vi vise omtanke for hverandre i måten vi snakker til hverandre og oppfører oss på.

God busskultur betyr:

Vis respekt Vis ansvar Vis omsorg
Bruk innestemme.

Snakk hyggelig til hverandre.

Ta hensyn til andre busspassasjerer.

La hvem som helst sitte ved siden av deg på plassen.

Representer Tryggheim Forus positivt!
Stå rolig og vent til bussen har stanset og åpnet dørene.

Gå rolig og sett deg på et ledig sete, bruk sikkerhetsbelte hvis bussen er utstyrt med det.

Sitt rolig helt til du skal av.

Ta vare på bussens interiør, unngå å dra inn unødvendig skitt.

Vent til bussen har kjørt før du går over veien.
La de minste elevene (1-4.klasse):
–      slippe inn først få sitte lengst fremme
–      få sitteplass hvis det ikke er seter nok til alle

Brudd på god busskultur kan medføre:

  • Påtale fra skolen
  • Skriftlig beskjed hjem
  • Nye brudd kan medføre at en blir nektet å følge buss i en periode
Next IKT: Feide og epost (Google)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©