Om buss-/skysstilbud

Søk etter det du leter etter

Du er her

Elever har rett til gratis skoleskyss innen kommunen når de bor mer 4 km borte fra skolen (2 km for førsteklassinger). Bor eleven i annen kommune (ikke Sandnes), har de rett på støtte til transport fra hjemmet til kommunegrensen.

Det er skolen som på vegne av foreldre søker om busskort/støtte. Skolen kan også lage midlertidige busskort frem til eleven mottar ordinært busskort, eller dersom eleven har mistet busskort og må bestille nytt (Nytt koster (ca) 50,-, regning sendes fra Kolumbus).

Elevene som tar buss følger vanlige rutebusser. Da det er mange elever fra Hommersåk, er det satt opp buss som kjører helt til/fra skolen slik at elevene slipper mellomstopp i Sandnes/Ruten.

De minste elevene blir fulgt til og fra bussen av skolens ansatte ved skoledagens start/slutt.

Vi ber alle foreldre snakke med barna sine om «buss-kultur«. Minn også barna om å bruke buss-kortet når de går på bussen. Dette dokumenterer/viser behovet for buss-størrelse som blir satt inn på rutene. Info om skyssrettigheter:  https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/Har-barnet-ditt-rett-til-gratis-skoleskyss/

Previous Ledig stilling? Søk stilling!
Next Verdidokument NLM

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©