Velkommen til nytt skoleår 10.klasse!

Velkommen til nytt skoleår 10.klasse!

På torsdag 18. august møtes vi sammen med 2. – 9. klasse utenfor hovedinngangen kl. 8:30. Elevene blir lest opp og går inn klassevis sammen med lærerne. Elevene på 5. – 10. trinn slutter kl. 14:00. Vi gleder oss til å se dere!

Vennlig hilsen Dagun, Mariann og Hans Kristian

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©