Takk for i år! God sommer!

Takk for i år! God sommer!

Noen glimt fra slutten av skoleåret..

Som vanlig er det mange kjekke ting som foregår mot slutten av skoleåret. Et høydepunkt er jo å markere 10.-klassingene som er ferdige! 24 fantastiske ungdommer håper og tror vi har fått en god ballast til å seile videre i livet! Bildene viser også glimt fra turen deres til DK rett før avslutning.

I tillegg har de andre elevene også hatt misjonsløp, turer/ekskursjoner, aktivitetsdag og annet den siste tida. Etter år med begrensninger var det godt å få «normale» aktiviteter tilbake – tradisjonen tro..

Takk til alle som var med på dugnad rett etter skoleslutt! Arbeid for titalls tusen vel utført!

Skolen ønsker å takke våre kjekke elever og foresatte for et flott skoleår! Og vi ønsker alle en velsignet sommer!

(OG velkommen tilbake til skole 18. august =)

Mitt skip er lite og havet stort.

Det rommer tusene farer.

Men storm og bølge ei skyller bort

det skip som Herren bevarer.

For ennå skjer det som før det gjorde,

når Jesus selv kommer innen borde;

Da legger havet seg igjen!

(T.A. Tandberg, SB441)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©