Forberedt til påske?!

Forberedt til påske?!

Gjennom siste uke(ne) før påskeferie har vi rettet fokus på påsken. Det er godt å kunne markere, ja feire! at Guds redningsaksjon for å berge menneskeheten skjedde da for ca 2000 år siden. Dvs. at alt som skal til for å bli berget og frelst, gjorde Jesus da han bar all verdens synd til Golgata. Der gjorde han opp for våre synder, og sa på korset; «Det er fullført!». Men det sluttet ikke der. Jesus beseiret dødens krefter da han stod opp 3. dagen.

Guds redningsaksjon pågår enda. «Livbøyen» er tilgjengelig for oss, men enda er det noen som ikke har latt seg berge. La denne påsken bli en feiring for at Gud frelste nettopp deg!

Elevene har laget påskekunst, hatt påskesamlinger, påskemåltid, påskeutstilling, osv.. Bildene viser noen glimt fra dette.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©