Kongesommer 2022

Se brosjyre nederst.

Sandnes kommune har tilbud for sine innbyggere. Gjelder fra 3. klasse. Tilbudet er støttet av Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet.

Kongesommer tilbyr friplasser for barn fra familier med lav inntekt. Mer informasjon om dette ligger på våre nettsider.

Vedlagt ligger brosjyren i pdf-format. Legg den gjerne ut på skolens hjemmeside om dere har anledning til det.

Link til Kongesommer på nett:

Kommunens nettsider: www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Facebook: www.facebook.com/kongesommer

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©