Fortsatt gult nivå – og utfordringer

Fortsatt gult nivå – og utfordringer

Melding fra rektor idag, 14. januar:

Sandnes Kommune, i samråd med kommuneoverlegen, har besluttet at grunnskolene fortsetter på gult nivå til og med tirsdag 18. januar. Vi skal forberede oss til å gå over til grønt nivå fra onsdag 19. januar.

Som i andre skoler må vi regne med en del mer smitte både blant elever og ansatte på skolen. Vi vil til enhver tid forholde oss til de rådene vi får fra kommunale myndigheter i forhold driften. Elevene vil nok oppleve at det blir mye vikarer og kanskje litt kreative løsninger for å få hverdagen til å gå rundt, men alle skal bli godt ivaretatt. Frem til nå har vi vært heldige. Skulle du/dere kjenne til noen som kunne vært aktuelle som ringevikarer, er vi glade for tips!

Vi har fått spørsmål fra foresatte om vi ikke kan gå over til hjemmeskole når det oppstår smitte i klassene. Dette er ikke noe vi i utgangspunktet kan beslutte selv. Ved lengre fravær vil elevene motta undervisningsopplegg fra lærerne. Jeg oppfordrer dere til å ha tett kontakt med kontaktlærerne i slike situasjoner.

Med vennlig hilsen Olav Erik Dahl – Rektor

Bekymret for smitte? Her er en aktuell artikkel «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende»

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©