Korona-vaksine til 12-15-åringer!

Korona-vaksine til 12-15-åringer!

Først kortfattet info:

Begge foreldre må fylle ut samtykkeskjema.

Eleven må fylle ut egenerklæringsskjema.

Elever bosatt i Sandnes kommune bestiller vaksinetime her: https://c19.no/vaksine. Elever fra andre kommune må ringe 47766222 for å bestille time.

Ta med begge skjema til Gravarsveien 34, Sandnes på vaksinasjonstimen.

Elevene får skjema og info på papir fra skolen.

Utfyllende info:

Sandnes kommune tilbyr nå vaksine også til 12-15 åringene. Barnet må ha fylt 12 år.

Også elevene bosatt i andre kommuner får tilbudet. (NB: disse må ringe 47766222 for å bestille time)

Det er foresatte som må vurdere og samtykke til at barnet skal vaksineres. Merk: begge foresatte må signere på samtykkeskjemaet som tas med på vaksineringen.

Informasjon fra Sandnes kommune:

Sandnes kommune tilbyr Koronavaksinen til innbyggere over 12 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. I første omgang vaksineres barn og unge med en dose.

Vaksineringen vil i gjennomføres på vaksinesenteret i Gravarsveien 34. 

Vaksineringen er frivillig og det kreves samtykke fra fortsatte for alle barn og unge under 16 år. Samtykke for foresatte kan lastes ned fra Korona vaksine informasjonssiden på Sandnes kommunes hjemmesider. (LAST NED SKJEMA HER)

Foresatte kan bestille time til korona vaksinasjon på vegne av barn og unge ved å logge på https://c19.no/vaksine. Bestill time til koronavaksinasjon, velg fylke Rogaland og kommune Sandnes. Velg «For noen andre» og fyll inn navn, fødselsnummer og SMS for mottak av bekreftelse på bestilling og påminnelse før vaksinering. 

Tidspunkt for vaksinering tildeles forløpende ved bestilling av vaksine. Ved behov for utsatt tidspunkt for vaksinering er det enklest å utsette bestilling. 

Dersom du ikke er vaksinert, har du muligheten til å bestille time til deg selv samtidig med barn ved å velge «Meg selv og for noen andre»

Eleven selv må fylle ut egenerklæringsskjema.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©