Takk for innsatsen! Ta sommer =)

Takk for innsatsen! Ta sommer =)

To dager med dugnad fra 9 til 19 gjorde underverk =)

Maling inne + ute, luking, barking, klipping av hekk, vindusvask, reparasjoner og demontering, osv.. Her skulle vaktmesteren – eller innleid arbeidskraft, jobbet lenge for å gjøre det samme! Minst hundre tusen takk!

Neste omgang dugnad blir i 9. og 10. august; meld fra her! Og alle som vil får være med – ikke bare foreldre =) Det er fortsatt mye som må gjøres før skolestart.

PS: Vi trenger en VAKTMESTER fra høsten av! Fleksibel stilling/på timer ca en dag eller to pr uke! Noe for en pensjonist eller andre med ledig?! («Småting» som boss-tømming, forfallende vedlikehold/reperasjoner, mindre «prosjekter», osv) Tips oss gjerne om aktuelle kandidater!

Vi ønsker alle en aldeles god sommer!

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©