Muntlig eksamen avlyst!

Muntlig eksamen avlyst!

Nå har Udir gitt informasjon om at eksamen er avlyst.

Les mer på Udirs sider.

Skolen informerer elevene om alternativt opplegg for de aktuelle eksamens-dagene.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©