Gjøre vinter til vår!

Gjøre vinter til vår!

Denne illustrasjonen/tegningen til sangen «Etter vinterens mørke dvale» traff meg! En av elevene i 7. klasse har laget den.

Jesus kan gjøre alle ting nye! Alt er blitt nytt!

Forsvinner sorg og bekymringer for den som tror på Jesus? Nei, for Gud er tålmodig og har ikke utslettet alt ondt i verden – for da måtte han jo også fjernet meg.. (bare kjenn etter; det onde bor i oss, det ligger lett for oss å fristes og å gjøre det onde.. Ingen trenger lære oss å gjøre noe som er imot Guds gode vilje..)

Men alt er likevel blitt nytt! Gi Jesus din dårlige samvittighet, dine nederlag og uvilje.. I bytte får du Hans renhet – som du kan regne som din! Da blir alt nytt, som vinter til vår, som natt til dag!

Jesus Kristus (…), han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod.

Jesus elsker DEG!

Etter vinterens mørke dvale
kommer atter en vår.
Så med ett blir alt forvandlet
og vi ser og forstår
At vår Gud eier all makt
og han kan gjøre allting nytt.
Der hvor Mesteren rår, der kan han
gjøre vinter til vår,
Gud kan gjøre vinter til vår.
I oss selv er vi alle døde,
ingen lysning å se.
Ufortjent, av bare nåde, skal forvandlingen skje
Nytt,- allting blir nytt, for Jesus kan forvandle alt.
Der hvor kulde og is regjerer
kan han smelte det ned!

For vår Gud er kjærlighet.

(Tekst: A. Børud)

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©