Kunst inspirert av Edvard Munch

Kunst inspirert av Edvard Munch

Vi har i en periode lært om Edvard Munch og laget kunst som er inspirert av maleriet «Skrik». Edvard Munch malte ekspresjonistisk, det vil si å male for å uttrykke følelser. Elevene har laget sitt eget Skrik-maleri med bilde av seg selv der de uttrykker valgfri følelse. Vi har også laget skrik i naturen. Et av skrik-figurene ute hadde elementer av søppel. Elevenes tanker med dette var at vi måtte passe på naturen, og ikke kaste søppel ute.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©