Kongesommer 2021

Info om Sandnes kommunes tilbud for 3. til 10. klasse.

Se info om gratis-/friplasser. Hvis dette er aktuelt kan det også tas kontakt direkte med skolen.

Påmelding starter 1. mars.

Link til Kongesommer på nett:

Kommunens nettsider: www.sandnes.kommune.no/kongesommer

Facebook: www.facebook.com/kongesommer

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©