Eventyr-uker

Eventyr-uker

Etter jul hadde vi noen uker om eventyr. Vi leste flere eventyr, blant annet om «Bukkene Bruse» og «Bukkene bruse på badeland», «Prinsessen på erten», eventyr om Askeladden og også et moderne eventyr om Askeladden. Elevene har også laget egne eventyr, de var veldig kreative! I kunst og håndverk laget vi troll av leire og et bilde av prinsen/prinsessen på erten med madrasser av tøy.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2020©