Skolene på gult nivå + endring lokal forskrift

Skolene på gult nivå + endring lokal forskrift

Fra onsdag 20. januar vil skolen være tilbake på gult nivå når det gjelder smittevern. Vi vil fremdeles holde fokuset oppe på smittevern og forholder oss til rutinene som gjelder på gult nivå. Kort oppsummert gjelder disse rutinene:

– Ingen syke skal møte på skolen
– God hygiene og forsterket renhold
– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
– Hele klasser regnes som en kohort
– Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
– Unngå trengsel og store samlinger
– Holde avstand i pauser/friminutt

Viser også til pressemelding fra Sandnes kommune.

Merk at også de lokale smittevernforskriftene i kommunene kan endres. Følg med på info fra din kommune.

For Sandnes kommune gjelder følgende til 26. januar.

Alle kommuner i området har fortsatt påbud om munnbind på offentlig transport (over 12 år).

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©