Smitte-tilfelle ved skolen

I forbindelse med «smitte-trykket» som er i regionen for tida, minner vi om viktigheten av smittevern. Se for øvrig tilsendt epost fra rektor (12. januar).

Skolen følger utarbeide rutiner, blant annet for at færrest mulig må i karantene ved smitte-tilfeller. Alle som må i karantene får direkte beskjed (til foresatte), og har fått/får også ytterligere info fra kommune/smittevern-myndigheter. Søsken/familie av nærkontakter må ikke i karantene.

Det er krevende, men nødvendig at vi en stund til er nøye med smittevern-reglene. Husk særlig:

  • Syke barn (og voksne) skal være hjemme. Også milde symptomer gjør at man må være hjemme. (Se artikkel «Når må elever være hjemme?»)
  • Hold avstand – også i friminutt osv. Jo eldre eleven er, dess mer forventer vi at de klarer overholde dette. På ungdomsskolen skal elevene klare dette.
  • God hygiene. Vær nøye med håndvask. Bruk munnbind på bussen (over 12 år) og der du ikke kan holde 1 meter avstand (butikk o.l.)

Snakk gjerne litt om å følge smittevern-regler hjemme. Flere nærkontakter av elever/ansatte er i risikogruppa. Derfor skal vi alle tilstrebe å begrense smitten så godt vi kan!

Følg ellers med på nasjonale og lokale retningslinjer.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©