Vi lærer om farger

Vi lærer om farger

På 1. trinn har vi lært om farger. Vi har brukt rød, blå og gul maling til å blande nye farger. Det har blitt til fine fargesirkler.

Tryggheim Forus

Prinsens vei 3

4315 Sandnes

51 67 80 10

Org.nummer: 993 272 590

  • Følg oss på facebook

Tryggheim Forus 2022©